Nabava (Purchasing)
 • upiti dobavljaču
 • narudžbe dobavljaču
 • automatsko naručivanje na bazi minimalnih zaliha, narudžbi kupaca, radnih naloga, utrošaka po normativima
 • praćenje realizacije i uvjeta nabave sa dobavljačima
 • realizacija narudžbi po pojedinačnim stavkama (rokovi isporuke, isporučiva količina, vrijednost)
 • analiza isporučivosti
 • narudžbe u šifarskom sustavu dobavljača, na drugim jezicima (engleski/njemački/talijanski..)
Skladišno poslovanje (Warehousing)
 • zaprimanja i izdavanja materijala/repromaterijala/robe sa skladišta kupcu/od dobavljača/u-iz proizvodnje/u-iz izdvojenog skladišta
 • neograničeno mnogo skladišta/prodavaonica
 • dozvola/zabrana odlaska u minus, određivanje načina razduživanja skladišta (FIFO/prosječna/LIFO/LOWIFO)
 • vođenje carinskog skladišta tipa D sa svom potrebnom dokumentacijom
 • inventure, automatsko formiranje viškova/manjkova
 • pregled stanja na bilo koji datum, neovisno o tekućoj poslovnoj godini
 • postavljanje nivoa zaliha za potrebe pravovremenog naručivanja (na razini skladišta/cijelog poduzeća)
 • rezervacija artikala/po potrebi automatsko deaktiviranje isteklih rezervacija, trajne rezervacije
Proizvodnja (Manufacturing)
 • normativi, utrošak materijala, specifikacija poslova, pohranjivanje kompletne tehničke dokumentacije u bazu (nacrti, postupci)
 • praćenje nezavršene proizvodnje
 • obračun proizvodnje i proizvodnih cijena poluproizvoda/krajnjih proizvoda
 • interno fakturiranje
 • trenutačna analiza troškova/prihoda proizvodnje
 • pojednostavljeno izdavanje materijala/zaprimanje gotovih proizvoda
 • praćenje serijske proizvodnje, kao i proizvodnje “na upit”
 • planiranje proizvodnje, naručivanje materijala prema potrebama proizvodnje
 • praćenje aktivnosti u proizvodnji – planiranje i realizacija
Maloprodaja (Retail)
 • neograničeno mnogo prodavaonica
 • maloprodaja iz veleprodaje, veleprodaja iz maloprodaje
 • evidencija po sredstvima plaćanja
 • akcije, samostalne izdvojene prodajno/skladišne lokacije
 • trenutno analize maloprodaje i ostvarene marže
 • analiza prodaje (po robi/grupi/danima/satima/tjednima/mjesecima)
Veleprodaja (Wholesale)
 • evidencija narudžbe kupaca, praćenje realizacije narudžbi kupaca
 • formiranje radnog naloga za proizvodnju na osnovu potvrđenih narudžbi kupaca, naručivanje robe od dobavljača
 • sustav cjenika i cjenovnih razreda, podržana raznolika rabatna politika
 • mogućnost određivanje cijena na bazi nabavne cijene (uz dodani postotak marže)
 • praćenje prometa prodaje, višedimenzionalne analize prodaje
 • mogućnost vođenja akcija cijena (cijene vrijede od-do, praćenje prometa sa/bez uključene realizacije po akcijama)
 • planiranje i realizacija prodaje
Blagajničko poslovanje (Treasury)
 • neograničeno mnogo blagajni, maloprodaje, materijalne
 • kunske i devizne
 • praćenje po sredstvima plaćanja
 • evidencija putnih naloga i isplata
 • kompletna blagajnička dokumentacija (dnevnik, uplatnice, isplatnice)
Financije i likvidatura (Finances)
 • kupci, dobavljači, mogućnost višestrukog dospijeća po dokumentima
 • analiza odnosa sa kupcima/dobavljačima
 • ugovori i praćenje realizacije po ugovorima
 • bankovni izvodi, kompenzacije, cesije
 • obračun kamata, tečajnih razlika
 • automatska evidencija poreza i formiranje poreznih knjiga, obračun poreza, konačni obračun poreza
 • slanje poreznih obrazaca putem e-servisa porezne uprave
Računovodstvo (Accounting)
 • temeljnice, automatsko knjiženje svih poslovnih događaja, bilanca, račun dobiti i gubitka, ostali poslovni izvještaji
 • automatsko zatvaranje klase 4 i 7, formiranje zaključne temeljnice
 • neometan rad u više poslovnih godina odjednom
 • zaključavanje/otključavanje obračunskih razdoblja
Osnovna sredstva (Assets)
 • evidencija osnovnih sredstava, nabava, prodaja, otpis, mjesečna/periodična/godišnja amortizacija
 • praćenje sitnog inventara
 • evidencija potrebnih servisa osnovnih sredstava/sitnog inventara
 • stanje osnovnih sredstava na bilo koji datum
Osobni dohotci (Wages)
 • evidencija rada, obračun plaće, RSM/ID/IP obrazac, mogućnost parametriziranja obračuna (po satnici/ugovoreni iznos, brutto, netto, kombinacije)
 • obustave, naknade, razni obračuni
 • analiza isplaćenih plaća, doprinosa, poreza
Kadrovska evidencija (Personnel)
 • djelatnici, matični karton djelatnika, praćenje obaveznih ispita/zdravstvenih i ostalih kontrola/usavršavanja
Sustav upravljanja velikim skladištima (WMS)
Warehouse Management System

 • raspored skladišta po skladišnim prostorima
 • bolje iskorištenje skladišnog prostora
 • izbor optimalnog puta prilikom izdavanja robe po nalogu
 • praćenje zauzetosti skladišnih prostora
 • kompletno barkod vođeno skladište – sve skladišne operacije obavljaju se preko prijenosnih barkod terminala
 • detaljan pregled stanja skladišta u svakom trenutku i na svakoj poziciji
 • praćenje rada skladištara
Upravljanje odnosima s poslovnim partnerima (CRM)
Customer Relationship Manager

 • praćenje poslovne korespodencije, kontakata
 • poslovni zadaci, evidencija obavljenih poslova
 • dopisi, faksevi, arhiviranje dokumentacije unutar sustava
 • praćenje poslovnih sastanaka, info partnera
Poslovna inteligencija (Business Inteligence)
 • analiza isporučivosti narudžbi kupaca
 • višedimenzionalne analiza prodaje, analiza sati rada u proizvodnji
 • struktura potraživanja/dugovanja od kupaca/prema dobavljačima
 • očekivani prilivi/obaveze prema realnim informacijama o kašnjenju plaćanja kupaca/dobavljačima
Sustav upravljanja dokumentima (DMS)
Document Management System

 • sustav upravljanja dokumentima

Verzije

Pregledajte sve verzije programa koje nudimo
Saznajte više

Prezentacija

Zadovoljni dosad predstavljenim? Javite nam se!
Dogovorite prezentaciju